برای ارسال فرم درخواست طراحی رایگان سایت شما بایستی دامنه وهاستی خریداری نمایید

برای ثبت دامنه و هاست میتوانید از شرکت هایی که در این زمینه فعالیت میکنند استفاده کنید

شرکت هایی که در زمینه دامنه فعالیت میکنند زیاد هستند اما برای اطمینان بیشتر و امنیت بهتر دامنه ی خود میتوانید از سایت nic.ir اقدام نمایید

برای هاست باید شما باید از شرکت هایی که  هاست ارائه میدهند مقداری فضای آن را اجازه نمایید

در صورتی که در ثبت دامنه و هاست دچار مشکل شدید میتوانید از فرم ثبت دامنه و هاست که در عکس زیر مشخص شده درخواست هاست و دامنه ی خود را ارسال نمایید و هزینه ی مربوط به آن را پرداخت نمایید

[gravityform id=”6″ name=”درخواست طراحی رایگان”]