در صورتی که قبلا دامنه و هاست نخریده اید و درخواست ثبت دامنه و هاست دارید این  فرم را پر نمایید

درخواست ثبت دامنه و هاست

  • در صورتی که اطلاعی از این بخش ندارید از بخش را خالی بگذارید
  • لطفا برای ثبت دامنه مورد نظر خود چند اسم را برای ثبت ارسال نمایید