آیا دوست دارید میزان مهارت خود را در راه اندازی

و ساخت یک کسب و کار اینترنتی بسنجید ؟

 

اگر شما از آن دسته افرادی می باشید که می خواهید کسب و کار اینترنتی خود را راه اندازی کنید

و یا صاحب یک کسب و کار اینترنتی می باشید، با شرکت در این آزمون می توانید میزان مهارت

خود را در رعایت نکات یک کسب و کار اینترنتی بسنجید

اگر در این آزمون برنده شدید 

به ایمیل شما یک جایزه با ارزش ارسال خواهد شد

بنابراین پس از آزمون در بخش ثبت اطلاعات نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام نمایید